د داخلي تفتیش ریاست

د داخلي تفتیش ریاست

د داخلي تفتیش نهادونه تقریبا (۳۰) کاله وړاندي د افغانستان د وزارتونو او ادارو په چوکات د شفافیت او حساب ورکوني له پاره جوړ شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د داخلي تفتیش ریاست په (۱۳۸۴ل.) کال کي د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تشکیل کي منظور سو. دغه ریاست په لومړی سر کي (۵) نفره پرسونل درلود او اوس (۱۲) نفره پرسول لري.

د داخلي تفتیش د ریاست هدف، د وزارت د اجراات او کارونو ارزونه او تفتیش دئ، تر څو شفافیت او حساب ورکوني ته توجه او  د فساد مخنیوی شوی وي.

د داخلي تفتیش د ریاست لېرلید، د عامه دارايي ساتنه، د اداري فساد مخنیوی، شفافیت را منځ ته کول او د یوې سالمي ادارې او حکومت دارۍ جوړل دي. د داخلي تفتیش ریاست اوس یو رئیس (دوهم بست)، یو اجرائیه مدیر(پنځم بست)، د راپورونو د تحلیل مدیریت (څلورم بست)، د بررسۍ د تیم آمریت(درېیم بست)، د ولایتونو مفتش، د مرکزي ادارو د تیم آمریت(درېیم بست)، مفتش(څلورم بست)، یو صفاکار، یو خانه سامان او یو ډرایور لري.

1.     د اجرائیه مدیریت کار، د داخلي تفتیش د ریاست د اداري کارونو اجرا کول دي.

2.     د راپورونو د تحلیل د مدیریت کار، د بررسۍ د آمریت د تیمونو د راپورونو تحلیل دئ.

3.     د مرکز د بررسۍ د آمریت د تیم کار د مرکزي ادارو د مالي او حسابي کارونو د اجرااتو ارزونه او د شفافیت او حساب ورکوني څخه ئې اطمینان حاصلول او د ښې حکومتدارۍ ایجاد.

4.     د ولایاتو د بررسۍ د آمریت د تیم کار د ولایاتو د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاستونو د ادارو د مالي او حسابي کارونو د اجرااتو ارزونه د داخلي تفتیش د ریاست د منظور شوی پلان مطابق.


د داخلي تفتیش د ریاست د رئیس محمد آصف صدیقي لنډ ژوندلیک

 نوم:                              محمد آصف صدیقي

د پلار نوم:                      سید احمد

زوکړه:                           ۱۳۳۳ل.

ولایت:                           کابل

اولسوالي:            پغمان    

تحصیلي درجه:                 د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي لیسانس

دنده:                              د اطلاعات او فرهنګ ریاست، د داخلي تفتش ریاست رئیس

د تقرر تاریخ:                   ۲۴ جوزا ۱۳۹۱ل.