دعامه کتابتونونو رياست

د عامه کتابتونونو رياست د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت يو مهم فرهنګي مرکز دى چې په  ١٣٤٥ هجري  لمريز کال کې يې په کار پيل کړى دى او نمايندګۍ يې د کابل ښار په اړوندو ناحيو او د هېواد په ټولو ولايتونوکې فعاليت کوي. ستره موخه يې د کتاب لوستلو د فرهنګ رواجول، د مطالعه کوونکو اړتياوو ته ځواب ورکول او د خلکو د فراغت د وختونو ډکول دي.

 د عامه کتابتون رياست د فعاليت له پيل څخه تر اوسه پورې تل د خلکو په خدمت کې دى او په هر راز شرايطوکې يې دروازې د خلکو پرمخ پرانستې دي.

مرکزي عامه کتابتون دغه اووه څانګې لري:

١_ د ريفرنس څانګه 

٢_  د ژبو او ادبياتو څانګه

٣_  د ماشومانواو تنکيو ځوانانو څانګه

٤_  دافغانستان پيژندنې څانګه

٥_  دجريدو او مجلو څانګه

٦_  د عمومي مطالعې څانګه

٧_  د ويش څانګه .

 شپږ لومړنۍ څانګې هره ورځ له کوم قيد او شرط پرته د خلکو په خدمت کې دي، يوازې د ويش په برخه کې کارت هغه چاته ورکول کيږي چې دولتي دنده ولري. که محصل وي، زده کوونکى، کارکوونکى او يا افسر

د ويش په برخه کې د اړوندې ادارې له تصديق وروسته مراجعه کوونکي ته کارت ورکول کيږي چې کولاى شي د دوو اوونيو لپاره کتاب په عاريت ډول واخلي .

 د عامه کتابتون د کارکوونکو ټول شمېر ٤٤ تنه کارکوونکي او ١٤تنه  خدماتي پرسونل دي.