د فرهنګ او هنر عمومي ریاست

د فرهنګ او هنر ریاست د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کي فرهنګي او ادبي فعالیتونه کوي. د دې ادارې کارونه او خدمات د خلکو شفاهي او لیکلي فرهنګ ته وده ورکول دي او د هیواد لیکوالو او فرهنګیانو په هره برخه کي د خپلو امکاناتو په حدودو کي ذمینه برابروي.

په (۱۳۸۳ل.) کال کي د هغه طرحي پر اساس چي د شعر او ادب د ادارې له خوا وړاندي سوې وه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په منظورۍ، د فرهنګ مجلې، د فرهنګي او ادبي جایزو مدیریت، قلم جریده چي وروسته په ګاهنامه خورشید واوښتل، ټوله د (دفرهنګ او ادب ریاست) تر نامه لاندي راغله، وروسته د فرهنګ مردم په ریاست او بیا په فرهنګ و هنر ریاست واوښتی او اوس د فرهنګ مردم ریاست دئ، چي په لاندي برخو کي کار کوي:

·         د افغانستان د ټولو تاریخي ابداتو او فرهنګی میراثونو ساتنی او خوندیتوب ته وده ورکول، د تاریخ له شروع څخه بیا تر اوسه.

·         د ځوانانو د استعداونو روزني ته توجه کول، د علم، فرهنګ او ادبیاتو په برخه کي د دوی معنوي روزني ته توجه کول، د نورو مسلکي ادارو سره په ګډه.

·         د فرهنګیانو فعاله نقش  د هیواد په کلتوري، ټولنیزو او مدني  فعالیتونو کي برجسته کول.

·         د وزارت د مقام سره په تفاهم د کنفرانسونو، سمپوریمونو جوړول او ملي او نړیوالو ورځو لمانځل.

·         د فرهنګي او هنري جوایزو د مقررې مطابق، فرهنګي آثارو ته مناسبي جایزې ورکول.

·         د  هیواد مدني ټولني، فرهنګي او هنري نهادونو سره رابطه درلودل.

·         د فرهنګي جشنوارو جوړول، په خاص ډول د هنر د ورځي جشنواره، هر کال.

·         د نوروز د ورځي د جشن محفل نیول او د ملي او تاریخي ورځو جشنوارې جوړل.

·         د فرهنګي او هنري نهادونو ثبت او جواز ورکول، چي د دولت د نافذه قوانینو او لوایح مطابق فعالیت کوي او هغوی د کارونو او فعالیتونو نظارت کول.

د فرهنګ او هنر ریاست د څلورو برخو اساسي دندې:

1-            د هیواد د اصیل فرهنګ ساتنه او هغه ته وده ورکول، غني کول او د افغانستان د خلکو د فرهنګ معرفي کول د فرهنګ په مهالنۍ کي.

2-            د افغانستان د ټولو اقوامو او قبایلو  د محلي دودنو، ضرب المثلونو راټول او معرفي کول د فرهنګ به مهالنۍ کي.

3-            د سیمینارونو او سمپوریمو له لاري د ملي فرهنک ، د مشاهیرو او نورو معرفي

4-            د فرهنګیانو او لیکوالو د فعالیتونو مدیریت، مراقبت، تنظیم او رهبري کول.

5-            د فرهنګي او هنري نهادونو سره روابط ټینګول.

6-      د فرهنګیانو، لیکوالو، شاعرانو او دانشمندانو ثبت او معرفي کول د ویبسابت له لاري.

7-      د فرهنګي او هنري جوایزو د  مقررې مطابق هر کال د فرهنګي او هنري کانکور اخیستل.

8-      هر کال د هنر د چشنوارې لمانځل

9-      د نوروز او نور ملي جشنونو لمانځل

10-  د سیمینارونو او محافلو جوړول او د هغو د مقالو راټول او د فرهنګ به مهالنۍ کي چاپول.

11-  د فرهنګي او هنري موسساتو ثبت، د هغوی له پاره جواز جوړول د قانون په رڼا کي.

12-   د وزارت د مقاماتو احکام اجرا کول د دولت د قانون او مقرراتو مطابق.