د مالي او اداري عمومي ریاست

مالي او ادارې ریاست د وزارت د مهمو ارګانونو څخه دئ. مالي او اداري ریاست د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ستراتیژۍ پر اساس د پنځو مهمو او اساسي اهدافو په چوکاټ کي کار کوي. د مالي او اداري برخي بودجه، خدمات، پر وخت مالي او حسابي اجرا کول او د یوه منظم پلان او تائيد شوي پالیسۍ پر اساس په مرکز او ولایاتو کي د وزارت د ادارو د اړتیاوو او ضرورتونو پوره کول. د مالي او اداري ریاست پالیسي په لاندي برخو کي وړاندي کېږي.

د بودجې برخه:

د ملي ستراتیژۍ پر اساس د وزارت بودجه د درو برنامه په برخه کي تنظیم کېږي، په لاندي ډول:

الف: د ګرځندوی د فرهنګ برخه:

د افغانستان د فرهنګي او معنوي میراثو ساتنه او د لرغونو آثارو ترمیم، نوي کیندني، د کتابونو صنعت ته وده ورکول او فرهنګي آثارو د غیري قانوني قاچاق مخنیوی. توریزم ته انکشاف ورکول او د سیاحین راجلبول هیواد ته د اقتصادي رشد  له پاره.

ب: د نشراتو او ځوانانو برخه:

په سیاسي، اقتصادي او اجتماعي برخو کي د دولت د پالیسیو نشر او خپرول او د بیان د ازادۍ حمایت د دې برخي د مهمو د اهدافو څخه دي. همدارنګه د ځوانانو برخي ته توجه کول، د هغوی تخصصي مهارتونو ته انکشاف ورکول او د هغوی له استعدادونو څخه د هیواد اقتصادي امورو په وده او پرمختګ کي ګټه اخیستل ئې د عمده اهدافو څخه دي.

ج: مالي او عملیاتي برخه:

دا  برخه د وزارت په ټولو کاري ساحو کي فعاله او د ستون فقرات نقش لري او  اساسي هدف ئې د توریزم، فرهنګي، نشراتي او ځوانانو په برخو کي، د ښو خدمتونو وړاندي کول دي.

د: د خدماتو برخه:

د مرکزي او ولایتي ادارو د غوښتنو او اړتیاوو په نظر کي نیولو سره د سیسټماتیکو او دقیقو پلانونو او پروګرامونو مطابق او د ذیصلاح مقاماتو تر تائید وروسته اجراات کول. د وزارت د ملکیتونو تثبیت، د هغو ساتنه، مراقبت او د وزارت ملکیتونو ته توسعه ورکول، د خدمات د مدیریت په اولویتونو کي راځي.

 

هـ: مالي او حسابي برخه:

د مالي آمریت مکلفیت د کارکوونکو د معاشاتو اجرا کول او د هغو تخصیصاتو اجرا کول چي د وزارت د اولو، دوهمو او درېیمو واحدونو د پروګرامونو سره مطابق لري. د کاري پلان پر اساس د عادي او انکشافي بودجې څخه د مربوطه شعبو سره په تفاهم خصوصا د قراردادونو په برخه کي. د عوایدو اجرا کول او د مالي کال د عادي او انکشافي بودجې د حسابونو تصفیه کول او راپور ئې مالي وزارت ته ورکول او همدارنګه  په ټاکل سوي وخت د ټولي عادي او انکشافي بودجې مصرف کول.